Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Badanie ewaluacyjne projektu Matematyczne Zoo

Portal Matematyczne Zoo działa od maja 2010 roku. W tym okresie zaistniał w świadomości wielu nauczycieli matematyki, jako narzędzie wspomagające ich pracę. Celem badania ewaluacyjnego było zebranie szeregu informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nauczycieli w polskich szkołach podstawowych projektu Matematyczne Zoo w procesie kształcenia. Badanie miało także służyć poznaniu potrzeb nauczycieli, dotyczących zawartości merytorycznej projektu jak i zakresu jego wykorzystywania.

Projekt został poddany ewaluacji celem wyróżnienia możliwych ścieżek podniesienia jakości jego funkcjonowania. W analizie wyników badania określone zostały sposoby lepszego odpowiadania na potrzeby nauczycieli. Przeanalizowane zostały zakresy, w których nauczyciele oczekiwaliby rozszerzenia zawartości merytorycznej. Ponadto ocenie zostały poddane najważniejsze cechy projektu, w oparciu o jego założenia projektowe, charakterystykę techniczną i działające funkcjonalności.

Do przeprowadzenia badania wykorzystana została metoda badania poprzez ankiety anonimowe skierowane do losowo wybranej grupy respondentów. Ankieta została udostępniona na stronie internetowej projektu będącego przedmiotem badania, dzięki czemu miała szansę dotrzeć bezpośrednio do zainteresowanych. Jednocześnie z uruchomieniem ankiety, został wysłany mailing do szkół podstawowych z prośbą o wypełnienie ankiet.

W niniejszym badaniu próbę badawczą stanowili nauczyciele z polskich szkół podstawowych, głównie uczący matematyki (także nauczania wczesnoszkolnego, informatyki i przedmiotów pochodnych), znający serwis Matematyczne Zoo i wykorzystujący jego zasoby w pracy z uczniami. Grupa została wybrana w sposób losowy, o udziale w badaniu decydowała kolejność zgłoszeń. Od dnia 12 stycznia 2015 do dnia 28 stycznia 2015 ankietę wypełniło 307 osób.


Prezentujemy raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Czytaj RAPORT

 

powrót