Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

FREM

Misja FREM

"Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę"

We współczesnym świecie, kiedy następuje transformacja społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo oparte na wiedzy, edukacja nabiera szczególnego znaczenia. Wykształcenie i kompetencja ludzi stają się najważniejszymi wartościami współczesnej cywilizacji informacyjnej.

Wczesnoszkolna edukacja jest kluczowym elementem w życiu każdego człowieka, a nauka matematyki w szczególności. Dobre podstawy matematyczne to fundament wszelkiej późniejszej edukacji, bowiem Matematyka to także zdolność logicznego myślenia – czyli prawidłowego rozumowania. Zaniedbana na początku nauka matematyki ma negatywny wpływ na dalsze etapy edukacji.

Misją Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej jest wspieranie edukacji matematycznej na każdym jej etapie i propagowanie pozytywnego podejścia do nauki matematyki szeroko pojętej oraz jej nauczania.

Obecnie, kiedy szkolnictwo boryka się z coraz większymi trudnościami, kiedy nie tylko dorośli ale i dzieci bombardowani są ogromną ilością treści, ważne jest, aby rozwijać zainteresowania dzieci we właściwym kierunku, tak aby samodzielnie dążyły do rozwoju. Ponieważ najlepiej przyswajana jest wiedza zdobywana z własnej i nieprzymuszonej woli, a do tego przekazywana w sposób przyjemny, w atmosferze zdrowej rywalizacji, naszym podstawowym celem jest popularyzacja nauki poprzez zabawę.

 

powrót