Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Wielki Konkurs Matematycznego Zoo na łamigłówkę matematyczną

konkurs konkurs

W miesiącach styczeń - czerwiec 2014 fundacja podjęła się organizacji Wielkiego Konkursu Matematycznego Zoo na łamigłówkę matematyczną.

Celem konkursu było umożliwienie uczniom i nauczycielom szkół podstawowych zaprezentowania opracowanych przez siebie zagadek matematycznych. Ponadto: publikacja zbioru łamigłówek w internecie, oraz propagowanie pozytywnego podejścia do nauki matematyki wśród dzieci.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Przedmiotem konkursu w pierwszym jego etapie było przygotowanie zagadki / łamigłówki matematycznej wraz z rozwiązaniem, na co uczestnicy konkursu mieli dwa miesiące. Prace konkursowe zgłaszane były drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy udostępniony w portalu Matematyczne Zoo.

Etap drugi konkursu polegał na wytypowaniu drogą głosowania internautów najlepszej łamigłówki. Głosowanie odbywało się za pomocą przygotowanego na potrzeby konkursu systemu do głosowania. Głos na łamigłówkę można było oddać raz dziennie. Drugi etap konkursu trwał od 21 marca do 1 czerwca.

Nagrody główne w postaci tabletów przyznane zostały w dwóch kategoriach: - uczniowie, - nauczyciele, po jednym tablecie dla autora z każdej kategorii, którego łamigłówka otrzymała najwięcej głosów internautów.

Przewidziane zostały także nagrody dla głosujących - 10 kubków Matematycznego Zoo z tabliczką mnożenia - przyznane internautom, którzy oddali głosy na opublikowane w serwisie łamigłówki. Nagrody te zostały przyznane w drodze losowania.

Nadesłane przez uczestników konkursu prace zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Odrzucone zostały niepełne zgłoszenia (np. bez rozwiązania łamigłówki), zgłoszenia merytorycznie nie przedstawiające cech łamigłówki (np. zwykłe zadanie matematyczne 1+2=3), oraz zgłoszenia, w wypadku których organizator miał wątpliwości co do posiadania przez zgłaszającego praw autorskich do nadesłanej pracy (np. zgłoszenie przez dwie osoby tej samej łamigłówki, znana łamigłówka opowiadana z pokolenia na pokolenie, istnienie w internecie źródeł o tej samej treści autorstwa innych osób).

Po dokonanej przez organizatora selekcji prac, 119 łamigłówek zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, opublikowanych w portalu i poddanych głosowaniu.

W drugim etapie konkursu, przyznawane w głosowaniach punkty trafiały do różnych łamigłówek, jednak ujawniło się około 20 łamigłówek, które szczególnie przypadły do gustu głosującym. Natomiast kilku liderów do samego końca dzielnie walczyło o pierwsze miejsce.

Był to pierwszy tak duży, długi i rozbudowany konkurs organizowany przez fundację. Organizatorzy liczyli na duże zaangażowanie ze strony nauczycieli, którzy mając codzienny kontakt z matematyką, mają na swoim koncie łamigłówki swojego autorstwa. O ile konkurs był przeprowadzany wśród uczniów szkół podstawowych i napisanie logicznej łamigłówki mogło być dla nich prawdziwym wyzwaniem nie tylko matematycznym, o tyle prace nauczycieli mogły zaprezentować wysoki poziom merytoryczny i ciekawie urozmaicić efekty organizowanego przedsięwzięcia. Ku zaskoczeniu organizatorów, udział nauczycieli w konkursie był niewielki.

Z łamigłówkami, ich rozwiązaniami oraz otrzymanymi w drodze głosowania ilościami punktów zapoznać można się na stronie konkursu:

http://matzoo.pl/wielkikonkurs

 

powrót