Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Przyjazne nowoczesne technologie / Friendly Modern Technologies

Celem projektu jest podniesienie świadomości korzystania przez nauczycieli matematyki i nauczycieli nauczania początkowego z nowoczesnych technologii i zwiększenie wykorzystania przez nauczycieli i uczniów darmowych zasobów serwisu internetowego do nauki matematyki w 1000 szkołach na terenie Polski. W ramach projektu zostanie wydany i dostarczony do 1000 szkół podręcznik w ilości 2 sztuk do każdej szkoły (łącznie 2000 egzemplarzy) w okresie od czerwca 2019 do września 2020.

Projekt dofinansowała Fundacja Akamai. Akamai

 


The aim of the project is to raise the awareness of the teachers' use of mathematics with modern technologies. And also, to increase the use of free website resources for teachers and students to learn mathematics in 1000 schools in Poland (first come, first served basis). Within the framework of the project, a textbook in the amount of 2 copies will be delivered to each school (in total 2000 copies) in the period of time from June 2019 to September 2020.

The project was financed by the Akamai Foundation. Akamai

 

 

 

powrót