Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Przygotowani do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty, który w 2019 r. odbędzie się po raz pierwszy, budzi wiele pytań i obaw zarówno wśród uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Egzamin ten jest egzaminem obowiązkowym - każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. W chwili realizacji tego projektu, poza udostępnionym przez CKE przykładowym arkuszem egzaminacyjnym, nie istnieją jeszcze żadne darmowe pomoce dydaktyczne, które mogłyby wspomóc przygotowanie uczniów do tego egzaminu.

W ramach projektu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 5 arkuszy w formie testów online. Każdy arkusz prezentuje 16 przykładowych zadań zamkniętych zgodnie z obowiązującą formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Po rozwiązaniu każdego testu uczeń otrzyma natychmiastowy feedback:


Cele projektu:

  1. Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i zmniejszenie ich lęku przed nim.
  2. Zmniejszenie nierówności pomiędzy uczniami, którzy mają dostęp do płatnych zasobów, umożliwiających rozległe przygotowanie się do egzaminu, a tymi, którzy takiej możliwości nie mają.
  3. Podniesienie motywacji, samooceny, chęci do podejmowania wyzwań i wytrwałości uczniów.


Strona projektu:

https://matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558

 

powrót