Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad VI Gminnym Konkursem Matematycznym Szósta na Szóstkę

organizator    Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach

osoba kontaktowa    Beata Kobus

liczba uczestników :    24 uczniów, 10 nauczycieli

odbiorcy:    Konkurs skierowany jest do uzdolnionych matematycznie uczniów klas szóstych uczęszczających do 9 szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Myszyniec oraz ich nauczycieli

 Cele konkursu:
• pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
• popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych,
• promowanie dorobku i osiągnięć uczniów,
• motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
• integracja środowiska uczniowskiego,
• współpraca między nauczycielami matematyki.

Zakres tematyczny:
Zakres tematyczny obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny, klasy IV-VI.

Organizacja konkursu:
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
• I etap – eliminacje szkolne
• II etap – finał gminny
Etap szkolny: przeprowadzany jest w macierzystych szkołach. Nauczyciele matematyki poszczególnych szkół typują 2 uczniów z każdej klasy (według własnych zasad), którzy reprezentować będą daną szkołę w gminnym etapie konkursu.
Etap gminny przeprowadzony zostanie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach, Krysiaki 29, 07-430 Myszyniec w dniu 31.05.2022r.

 

powrót