Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad V Ogólnopolskim Maratonem Matematycznym Banachiada

V Ogólnopolski Maraton Matematyczny "Banachiada" został objęty honorowym patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Konkurs ten adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, których praca przebiega w dwuosobowych zespołach przy oddzielnych stolikach. Ten zespołowy charakter rozwiązywania problemów, odwołuje się do tradycji Kawiarni Szkockiej, w której odbywały się spotkania matematyków lwowskich, a wśród których Banach oraz jego uczniowie stanowili najbardziej intensywnie pracujący kawiarniany zespół.
„Banachiada” to inicjatywa pozwalająca nie tylko wspomnieć najwybitniejszego polskiego matematyka Stefana Banacha, ale przede wszystkim mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk.,
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie przez nauczyciela ciekawego problemowego zadania wraz z rozwiązaniem, które zostanie wpisane przez niego do "Księgi problematów Banachowskich" podczas konkursu.
Zespół, który zwycięży otrzyma tytuł „Banachmistrza”, zaś szkoła, z której pochodzi - statuetkę „Gęsi”, wzorowane na tradycji wspomnianej już Kawiarni. Laureaci otrzymają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, a każdy nauczyciel, który przygotował uczniów do konkursu-książkę pt "Królowa bez Nobla. Rozmowy o matematyce".

Wszystkie informacje dostępne są na stronie http://banachiada.zstiojar.edu.pl

osoba kontaktowa: Agnieszka Poczekajło

 

powrót