Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad projektem „Lubimy matematykę”

organizator:    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

odbiorcy:    Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas I, II, III

liczba uczestników:    około 220 uczniów

osoba kontaktowa:   Beata Zembroń

Rozwijanie zainteresowań matematyką wśród dzieci klas I - III.
Realizowanie zadań pomagających w opanowywaniu , pogłębianiu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności matematycznych.
Tego dnia uczniowie klas młodszych rozwiązywać będą różnorodne zadania matematyczne, które wyłonią Klasowego Mistrza Matematyki.

 

powrót