Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad projektem DNI MATEMATYKI

Sprawozdanie z realizacji Projektu Dni Matematyki
w Szkole Podstawowej nr 11 w Puławach
Rok Szkolny 2022/2023

1. Tytuł projektu:
Dni Matematyki pod hasłem: "W przestrzeni Brył".
2. Cele, które zakładaliśmy w projekcie:
a) popularyzacja matematyki wśród uczniów
b) rozwijanie talentów matematycznych, inspirowanie do twórczego działania
c) rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania zadań i problemów
d) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
e) promowanie osiągnięć uczniów
f) aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz kreatywnego podejścia w metodach i formach nauczania matematyki
g) wyzwalanie chęci pracy u innych nauczycieli matematyki z aktywizującymi metodami pracy z uczniami
3. Beneficjenci projektu:
Projekt "Dni Matematyki" obejmował etap edukacyjny klas 0-8. Skierowany był do uczniów i nauczycieli powiatowych szkół podstawowych. W tym roku wszystkie działania i zadania dotyczyły działu geometrii: figury przestrzenne. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie zarówno uzdolnieni matematycznie jak i ci mający z tym przedmiotem problemy.
4. Działania zrealizowane w ramach projektu
Październik – turniej klas 3
Luty – turniej klas 6
kwiecień - 1 etap konkursu mat. – eliminacje szkolne do I Międzyszkolnego Turnieju Mat.
9 maja 2023 - W IV Międzyszkolnym Turnieju Mat. wzięli udział uczniowie szkół puławskich: SP 11, SP 3, SP 6, SP 10, Gminny Zespół Szkół z Kazimierza Dolnego. Tego dnia uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach matematycznych i zabawach integracyjnych.
5. Mierzalne rezultaty.
Liczba uczestników na etapie eliminacji: około 300 uczniów klas 6-8
Liczba uczestników Turnieju: 25 uczniów, opiekunów: 10, uczniowie zaangażowani w organizację: 25 osób
Liczba opublikowanych gazetek szkolnych: 100 sztuk
Scenariusze: turnieju- 6-8, konspekty lekcji dla klas 0-3, konspekt Dnia turnieju
Karty z zadaniami do kiermaszu i do etapu II.
Dyplomy, podziękowania, medale-140 sztuk
Zadania klasy 0-8 na Kiermasz mat.- 1660 zadań wydrukowano, opracowano 32 zestawy zadań
Fotoreportaż-strona szkolna SP 11, gazetka szkolna SP 11, strony szkolne szkół powiatowych powiatu, FB-posty
7. Sposób promowania projektu.
Prasa: gazetka szkolna, pisma do Kuratorium Oświaty w Lublinie
Telewizja: wywiad
Media społecznościowe: FB
Strony internetowe: strona szkoły SP 11, strony szkół biorących udział w turnieju
Spotkania promocyjne: z Prezydentem Miasta, Radnymi, Radą Rodziców, społecznością lokalną, Dyrekcją Szkoły
Ogłoszenia ustne: promocja Dni Matematyki podczas lekcji matematyki i godzin wychowawczych
8. Wypowiedzi uczestników:
Turniej został poddany ewaluacji, podczas analizy uzyskano liczne wypowiedzi zwrotne uczestników m.in.:
"dobra, sprawna organizacja, zadania i zabawy dobrze przygotowane, super nagrody. Minusem jest przeprowadzanie turnieju w godzinach popołudniowych i nauczyciele są bardzo zmęczeni"- opinie nauczycieli
"ciekawie spędzone popołudnie, interesujące zabawy integracyjne, super nagrody"- opinie uczniów
9. Kontynuacja projektu.
Z uwagi na duże zainteresowanie uczestników turnieju i ich niezwykle pozytywne oceny oraz duże zaangażowanie uczniów w organizację Dni Matematyki planowane jest przeprowadzenie kolejnych edycji tych wydarzeń.

Organizatorzy
Ilona Sumorek
Joanna Tarka

 

powrót