Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad projektem DNI MATEMATYKI

organizator     Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

liczba uczestników :     około 600 osób

osoba kontaktowa     Ilona Sumorek

 

Projekt "DNI MATEMATYKI", pod hasłem "Magia kątów i trójkątów", obejmuje etap edukacyjny klasy 4-8. W tym roku wszystkie działania i zadania dotyczyć będą działu geometrii, tematów: kąty i trójkąty. Do udziału zapraszani będą uczniowie zarówno uzdolnienie matematycznie jak i ci mający z tym przedmiotem problemy. Faza realizacji projektu będzie trwała dwa tygodnie. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas: zabawy z kodowaniem, warsztatów z "kahootem" oraz rozwiązywania zagadek logicznych "Rozkosze łamania głowy" przy kiermaszu charytatywnym. Klasy mogą zaprezentować umiejętności i pomysły plastyczno - matematyczne wykonując plakat z hasłem matematycznym i umieszczając go na drzwiach sal lekcyjnych. Do rozgrywek matematycznych, 18 lutego, zaproszeni są reprezentanci szkół puławskich, podczas, których zaplanowane są trzy części: 1. zabawy integracyjne, 2. kawiarenka u "Stasia i Nel", 3. drużynowe rozgrywki matematyczne. W tym dniu odbędzie się także rozstrzygnięcie konkursów matematycznych, wręczenie nagród, medali, dyplomów i podziękowań. W ramach rozwijania zainteresowań przedmiotami ścisłymi zaplanowano także przygotowanie, w formie papierowej, gazetki matematycznej z oryginalnymi zadaniami i informacjami do rozwiązania. Dodatkowe działania związane z projektem to: upowszechnienie idei turnieju wśród szkół powiatu puławskiego, przygotowanie zadań i środków dydaktycznych, które mogą stanowić bazę do prowadzenia kreatywnych lekcji matematyki przez innych nauczycieli, przeprowadzenie gier i zabaw integracyjnych dla przedstawicieli szkół powiatu puławskiego, poziomami: kl. 5-6 oraz 7-8, przygotowanie wystawy pokonkursowej, umieszczenie fotorelacji z Dni Matematyki w mediach społecznościowych. Planujemy wprowadzenie Dni matematyki na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych odbywających się w powiecie puławskim.

 

powrót