Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad Międzyszkolnym Turniejem Sudoku

organizator     Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu

liczba uczestników:   30,  z każdej zgłoszonej szkoły- drużyna 3osobowa

odbiorcy:     uczniowie klas 4-8

osoba kontaktowa:    Katarzyna Kliś

Konkurs ma na celu popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Każdy z uczniów otrzymuje przygotowane 5 plansz sudoku (w różnej wielkości, z liczbami jak i symbolami). Czas na rozwiązanie to maksymalnie 90 minut. Kryterium oceny jest poprawność jak i czas rozwiązania.

 

powrót