Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad Konkursem Matematycznym „Mistrz Sudoku”

organizator:    Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi

odbiorcy:    Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej

liczba uczestników:    200

osoba kontaktowa:    Mariola Ignatowskadata    

Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu Matematycznego „ Mistrz Sudoku" wśród uczniów klas I –III szkoły podstawowej.

Gra Sudoku należy do gier polegających na rozwiązywaniu ciekawych matematycznych problemów, które stymulują myślenie logiczne, a zwłaszcza matematyczne myślenie logiczne, co z kolei rozwija umiejętność rozumienia otoczenia i związków lub różnic między działaniami, obiektami, czy faktami. W przeciwieństwie do innych łamigłówek Sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych rachunków matematycznych, przez co wydaje się prosta. W rzeczywistości bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia rozwiązanie diagramu nie jest możliwe.
Cele przedsięwzięcia:
- zwiększanie sprawności umysłowej
- rozwijanie umiejętności matematycznego logicznego myślenia
- rozwijanie umiejętności koncentracji, skupienia, cierpliwości
- trening postrzegania, pamięci, koordynacji.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
I etap (15.03- 22.04) przygotowanie
Zapoznanie uczniów z historią i zasadami Sudoku oraz zorganizowanie dwóch zajęć w każdej klasie, w czasie których uczniowie będą rozwiązywanie łamigłówki Sudoku. Na lekcjach zostaną wykorzystane karty pracy oraz strony online https://www.matzoo.pl/lamiglowki/obrazkowe-minisudoku-poziom-1_65_398
II etap (4.05- 13.05) eliminacje
Przeprowadzenie eliminacji na poziomie klas I, klas II i klas III., w trakcie których uczniowie będą rozwiązywać Sudoku stosowne do poziomu. W klasach pierwszych będzie to Sudoku 4x4 obrazkowe, w lasach drugich Sudoku obrazkowe 6x6 oraz Sudoku cyfrowe 4x4,a w klasach trzecich Sudoku cyfrowe 4x4, 6x6. Do finału przejdzie 5 uczniów z każdej klasy.
III etap ( 16.05-20.05) finały
Na poziomie klas I, klas II i klas III zostanie rozegrany finał, po zakończeniu wyłoniony zostanie Mistrz Sudoku klas I, Mistrz Sudoku klas II i Mistrz Sudoku klas III.
Nagrody:
Uczestnicy eliminacji otrzymają dyplomy uznania.
Mistrzowie otrzymają dyplomy Mistrz Sudoku oraz nagrody.

 

powrót