Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad Konkursem Matematycznym MatMatura

Konkurs Matematyczny MatMatura został objęty honorowym patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie.

Celem konkursu jest:


Konkurs składa się z dwóch etapów szkolnego, do którego przystępują wszyscy uczniowie zdający maturę z matematyki na poziomie podstawowym (i tylko takim) oraz miejskiego, który odbywa się w ZSB Chorzów.

osoba kontaktowa: Artur Jadwiszczok - nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

 

powrót