FREM

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad Konkursem Matematycznym MatMatura

Konkurs Matematyczny MatMatura został objęty honorowym patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie.

Celem konkursu jest:


Konkurs składa się z dwóch etapów szkolnego, do którego przystępują wszyscy uczniowie zdający maturę z matematyki na poziomie podstawowym (i tylko takim) oraz miejskiego, który odbywa się w ZSB Chorzów.

osoba kontaktowa: Artur Jadwiszczok - nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

 

powrót