Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad IV Ogólnopolskim Maratonem Matematycznym BANACHIADA

IV Ogólnopolski Maraton Matematyczny "Banachiada" został objęty honorowym patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

 

Opis projektu:

Nazwa konkursu nawiązuje do imienia patrona naszej szkoły, Stefana Banacha, wielkiego polskiego matematyka i założyciela Lwowskiej Szkoły Matematyki. Inspiracją do zorganizowania zmagań matematycznych w konwencji 5. godzinnego maratonu stały się obchody „Roku Stefana Banacha i Matematyki w powiecie jarosławskim” w 2012 r.

Do pierwszej edycji konkursu przystąpiło 28 szkół z naszego regionu, do drugiej 36, do trzeciej 37, a pozytywne opinie zarówno uczestników, jak i opiekunów rozsławiły maraton i przyczyniły się do ogromnego zaangażowania w roku bieżącym.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz umożliwienie szczególnie uzdolnionym sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności w gronie rówieśników. Istotne jest również dostarczanie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

Podczas zmagań konkursowych uczniowie na wzór lwowskiej Kawiarni Szkockiej będą pracować w zespołach dwuosobowych, przy czym każdy zespół przy oddzielnym stoliku. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymują pamiątkowe dyplomy, Laureaci – cenne nagrody, a zwycięskie gimnazjum symboliczną Gęś i tytuł „Banachmistrza”.

Konkurs odbędzie się 11 marca 2016 r. w siedzibie szkoły.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Poczekajło

 

Sprawozdanie z przebiegu konkursu

W dniu 18. marca 2016r. odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Przedsięwzięcie miało miejsce w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu - organizatora maratonu.

Głównym celem konkursu było promowanie sylwetki patrona naszej szkoły, Stefana Banacha i tym samym rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz umożliwienie szczególnie uzdolnionym sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności w gronie rówieśników. Istotne było również dostarczanie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu.

Podczas zmagań konkursowych uczniowie na wzór Lwowskiej Kawiarni Szkockiej pracowali w zespołach dwuosobowych, przy czym każda grupa przy oddzielnym stoliku. Arkusze konkursowe zawierały 120 zadań i problemów matematycznych.

banachiada

Za opracowanie arkuszy i sprawdzenie zadań odpowiedzialna była Komisja Konkursowa w składzie:

W konkursie uczestniczyło 50 zespołów, najlepsi okazali się przedstawiciele Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku - Wojciech Gorzkiewicz i Filip Wójtowicz.

W trakcie 5. godzinnej, intensywnej pracy uczestnicy konkursu mogli skorzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku, a opiekunowie dodatkowo uczestniczyć w wykładzie poprowadzonym przez panią dr Ewę Swobodę.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Jarosławskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Odpowiednio przeprowadzona akcja promocyjna (plakaty, zapowiedzi w prasie, maile, informacje na stronie szkoły) wpłynęła na duże zainteresowanie konkursem zarówno wśród Gimnazjalistów, jak i samych nauczycieli matematyki.

Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i nauczycieli ZSTiO udało się nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, od których otrzymaliśmy wparcie zarówno materialne jak i finansowe. Ponadto projekt ten został dofinansowany ze środków Fundacji mBanku oraz Starostwa Powiatowego Jarosławskiego. W ten sposób pozyskaliśmy środki na organizację konkursu, atrakcyjne nagrody dla Gimnazjalistów i książki poświęcone Lwowskiej Szkole Matematycznej dla wszystkich opiekunów.

Uroczysta Gala podsumowująca IV edycję „Banachiady” odbyła się 31 marca – w dniu urodzin wielkiego matematyka. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali pamiątkowe dyplomy, Finaliści i Laureaci – cenne nagrody, a zwycięskie gimnazjum uzyskało tytuł „Banachmistrza” i otrzymało symboliczną Gęś.

Konkurs przebiegał w przyjaznej, ciepłej i życzliwej atmosferze. Zakończył się pamiątkowymi zdjęciami. Uśmiechnięci, pełni nowych doświadczeń i zadowoleni uczniowie wraz z opiekunami opuszczali szkołę , dla Nas – organizatorów było to potwierdzenie celowości podjętego przedsięwzięcia, które będziemy kontynuować również w przyszłym roku.

Agnieszka Poczekajło - koordynator projektu

banachiada banachiada

banachiada banachiada

banachiada banachiada

 

powrót