Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad II Chorzowskim Konkursem Matematycznym MATMATURA

II Chorzowski Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „MatMatura” został objęty honorowym patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie.

 

Opis projektu:

Konkurs ma być formą ostatniej powtórki przed egzaminem dojrzałości. Arkusz składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych, który jest podobny do arkusza maturalnego jednak skonstruowany, tak aby uczestnicy mieli szansę rozwiązać zadania w 90 min.

Celem konkursu jest:

 

Drugi etap miejski odbył się 1 kwietnia 2016 r.

Osoba kontaktowa: Artur Jadwiszczok

 

podziękowania

 

powrót