Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Ogólnopolski Konkurs OPOWIADANIA O MATEMATYCE

konkurs konkurs

W okresie listopad 2012 - styczeń 2013 miał miejsce Ogólnopolski Konkurs “OPOWIADANIA O MATEMATYCE”, którego Fundacja była organizatorem, a także fundatorem nagród. Celem konkursu było umożliwienie uczniom szkół podstawowych zaprezentowania swojego stosunku do matematyki i propagowanie pozytywnego podejścia do nauki matematyki wśród dzieci.

Przedmiotem konkursu było napisanie opowiadania na jeden z podanych tematów:

  1. O tym jak polubiłam/-em matematykę.
  2. Dlaczego moim zdaniem warto uczyć się matematyki.
  3. Sposób w jaki chciałbym/ -abym uczyć się matematyki.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych w każdej z kategorii w postaci dostępów abonamentowych w serwisie internetowym MATMAG.pl (I miejsce: abonament indywidualny półroczny, II miejsce: abonament indywidualny kwartalny, III miejsce: abonament indywidualny miesięczny).

Wielkim zaskoczeniem organizatora było ogromne zainteresowanie uczniów zorganizowanym konkursem i nadesłanie wielu prac konkursowych, będących nie rzadko bardzo ładnie i sumiennie napisanymi opowiadaniami. Wartość merytoryczna prac udowodniła, że nasi młodzi matematycy często przejawiają także umiejętności humanistyczne i piszą opowiadania pokazujące ich dużą wyobraźnię oraz chęć podzielenia się własnymi przemyśleniami z innymi. W związku z tym, w trakcie oceniania prac podjęto decyzję o nadaniu dodatkowych wyróżnień dla uczniów, których prace uznane zostały za szczególnie wartościowe, a nie zmieściły się już w pierwszych trójkach zwycięzców.

Fundacja, jako jury konkursu, dokonała weryfikacji i ocen nadesłanych prac konkursowych oraz przyznania nagród i wyróżnień.

W klasach I-III:

W klasach IV-VI:

 

 
Wyróżnione opowiadania zostały opublikowane i znajdują się do wglądu pod adresem:
http://matmag.pl/konkurs 

 

powrót