Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Matematyka w ZAPAŁKACH

W okresie październik-grudzień 2014 roku fundacja, w ramach szerzenia pozytywnego podejścia do nauki matematyki i uczenia przez zabawę, podjęła się realizacji projektu “Matematyka w ZAPAŁKACH”. Celem projektu było opracowanie serii interaktywnych gier w znanej formie łamigłówki z zapałkami.

Łamigłówka zapałczana to łamigłówka, w której analizujemy ułożone przed nami zapałki. Zapałki przedstawiają błędne działanie (np. 3-8=3). W najbardziej standardowej odmianie tej łamigłówki należy przesunąć jedną zapałkę, aby otrzymać prawdziwą równość (np. 9-6=3). 

 

Rezultatem projektu było opracowanie aż 141 łamigłówek z zapałkowymi działaniami do rozwiązania, podzielonych na siedem poziomów o zróżnicowanym stopniu trudności. Przygotowane zostały przykłady z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, działania z trzema liczbami, oraz z koniecznością stosowania kolejności występowania działań. Dla najwytrwalszych opracowane zostały także łamigłówki z dwucyfrowymi liczbami. 

 

Przygotowane łamigłówki zostały zaprogramowane i możliwe do rozwiązywania przez internet. Po rozwiązaniu każdej łamigłówki użytkownik otrzymuje automatyczną informację zwrotną na temat poprawności wprowadzonego rozwiązania. 

Wszystkie serie łamigłówek zostały opublikowane na portalu Matematyczne Zoo. Do ich rozwiązania z pewnością należy wykazać się nie tylko matematycznymi umiejętnościami. Niezbędna będzie także cierpliwość i wytrwałość :) 

 

Strona projektu “Matematyka w ZAPAŁKACH”: 
http://www.matzoo.pl/lamiglowki/40  

 

powrót