Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

KLASA 8 w Matematycznym Zoo

W związku z reformą oświaty i przedłużeniem nauki w szkole podstawowej do 8 lat, rok szkolny 2018/2019 jest rokiem, w którym naukę rozpoczynają ósmoklasiści. Aby wyjść naprzeciw zmianom i związanych z nimi potrzebom, serwis Matematyczne Zoo został rozbudowany o ósmą klasę. W nowej klasie znalazły się działy i zadania odpowiadające aktualnej podstawie programowej.

 

Strona internetowa:

http://matzoo.pl/klasa8

 

powrót