Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Kampania informacyjna skierowana do szkół i mediów edukacyjnych

Początkiem 2012 roku przeprowadzona została kampania informacyjna skierowana do szkół i mediów związanych z edukacją, w której fundacja informowała szkoły o projekcie „Matematyczne Zoo” w odniesieniu do realizacji rozporządzeń MEN związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów. Wyróżnione zostały także możliwości jakie daje korzystanie z serwisu http://www.matzoo.pl; podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów i rozwijania oferty edukacyjnej szkół.

 

Kampania informacyjna została przeprowadzona w internecie poprzez rozesłanie wiadomości email do ebranej przez fundację bazy ponad 3000 szkół i kilkunastu mediów edukacyjnych.

Kampania spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli matematyki. Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronach internetowych wielu szkół i kilku portali edukacyjnych. Fundacja otrzymała także sporo pozytywnych odzewów - opinii od nauczycieli na temat serwisu matzoo.pl. 

Efektem działań podjętych przy kampanii zanotowaliśmy duży skok popularności projektu.

 

powrót