Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Egzamin ósmoklasisty 2021

Z powodu pandemii COVID-19 egzamin ósmoklasisty w roku 2021 posiadał inne wymagania niż w latach poprzednich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerwsta Edukacji i Nauki z grudnia 2020 r. przeprowadzany był na podstawie nowych wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

W ramach projektu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 5 arkuszy w formie testów online. Każdy arkusz prezentuje 15 przykładowych zadań zamkniętych zgodnie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi.

Po rozwiązaniu każdego testu uczeń otrzymuje natychmiastowy feedback:

 

Dodatkowo opracowaliśmy i opublikowaliśmy rozwiązanie tegorocznego (2021) arkusza CKE wraz z omówieniem, jak należało prawidłowo rozwiązać zadania.


Cele projektu:

  1. Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i zmniejszenie ich lęku przed nim.
  2. Zmniejszenie nierówności pomiędzy uczniami, którzy mają dostęp do płatnych zasobów, a tymi, którzy takiej możliwości nie mają.
  3. Podniesienie motywacji, samooceny, chęci do podejmowania wyzwań i wytrwałości uczniów.


Strona projektu:

https://matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-8-klasisty-2021-arkusz-1_80_678

 

powrót