Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad konkursem interdyscyplinarnym Matematica Applicata

organizator    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu

liczba uczestników :     Etap II - 56 osób (13 szkół), etap finałowy - 20 osób (5 szkół)

odbiorcy:     W konkursie biorą udział uczniowie klas najstarszych szkół podstawowych miasta Wałbrzycha i miejscowości z sąsiednich powiatów.

osoba kontaktowa    Alicja Dziachan

Konkurs Matematica Applicata organizowany jest w naszej szkole trzeci raz. Zadania do konkursu konsultujemy z panem profesorem Stanisławem Bartkiewiczem pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej. Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (w tej sprawie szkoła złożyła wniosek do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Konkurs składa się z etapu I organizowanego w szkołach macierzystych, etapu II pisemnego organizowanego w PSP 15 oraz etapu trzeciego - zadania praktyczne - również organizowanego w PSP15.
Konkurs ma na celu pokazać uczniom w jakich dziedzinach wiedzy - biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka - i życia można wykorzystywać wiedzę z zakresu matematyki.

Regulamin konkursu
https://psp15.walbrzych.edu.pl/matematica-applicata/regulamin-matematica-applicata/

Informacje przekazane do prasy
https://psp15.walbrzych.edu.pl/matematica-applicata/informacje-prasowe-inne-ogloszenia/

 

powrót