Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Patronat honorowy nad konkursem Zostań Mistrzem Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej

Długoterminowy konkurs matematyczny "Zostań Mistrzem Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej" skierowany jest do uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu oraz ich rodzin.

Konkurs jest długoterminowy. Jego głównym celem jest m. in. wzbudzanie zainteresowania nauką matematyki; kształtowanie myślenia logicznego, krytycznego i twórczego; pomoc w opanowaniu, utrwalaniu i pogłębianiu wiedzy matematycznej. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas III – VI, nie tylko uczniów zdolnych, gdyż ma na celu również pomóc uczniom w  nabraniu wiary we własne umiejętności i możliwości. Celem konkursu jest również zainteresowanie matematyką wśród rodzin dzieci, które będą brały udział w konkursie.

W/w konkurs matematyczny polega na rozwiązywaniu krzyżówek i łamigłówek matematycznych, które uczestnicy konkursu będą otrzymywać raz w tygodniu. Uczestnik będzie oddawał rozwiązaną krzyżówkę lub łamigłówkę następnego dnia. Każda krzyżówka (łamigłówka) będzie punktowana. Mistrzem Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej zostanie każdy uczestnik, który zgromadzi nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia. Uczeń może również zgłosić do konkursu członków swojej rodziny lub innych członków społeczności lokalnej np. sąsiadów.

Osoba kontaktowa: nauczyciel matematyki uczący w Szkole Podstawowej nr 27 w Sosnowcu - Katarzyna Makowska


 

powrót