Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo 2018/2019

Fundacja stale współpracuje ze szkołami mając na celu aktywizację nauczycieli do prowadzenia szkolnych kół matematycznych (zarówno dla uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i w charakterze zajęć wyrównawczych pozwalających słabszym uczniom podnieść swoje umiejętności do wymaganego na tradycyjnych lekcjach poziomu), a także zachęca do wykorzystywania podczas dodatkowych zajęć nowoczesnych technologii. Głównym przedmiotem współpracy ze  szkolnymi kołami naukowymi jest projekt „Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo”.

 

VIII edycja projektu

Tych z Państwa, którzy wkładają pasję i serce w edukację najmłodszych, gromadzą dzieci w grupach zawiązując z nimi koła naukowe, chcemy po raz kolejny uhonorować naszymi wyróżnieniami. Zaznaczamy, że certyfikaty są przyznawane cyklicznie i otrzymanie certyfikatu w latach ubiegłych nie dyskwalifikuje z ubiegania się o certyfikat w obecnym roku. Zatem zapraszamy wszystkich Państwa do zabawy.

W ósmej edycji projektu Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo zaprosiliśmy Państwa do nakręcenia wraz z uczniami filmu z motywem Matematycznego Zoo.

Za wszystkie nadesłane prace bardzo dziękujemy. Koła, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji opiniującej i zostały wyróżnione certyfikatami, publikujemy na stronie:

http://matzoo.pl/przyjaciele2019

 

powrót