Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo 2017/2018

Fundacja stale współpracuje ze szkołami mając na celu aktywizację nauczycieli do prowadzenia szkolnych kół matematycznych (zarówno dla uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i w charakterze zajęć wyrównawczych pozwalających słabszym uczniom podnieść swoje umiejętności do wymaganego na tradycyjnych lekcjach poziomu), a także zachęca do wykorzystywania podczas dodatkowych zajęć nowoczesnych technologii. Głównym przedmiotem współpracy ze  szkolnymi kołami naukowymi jest projekt „Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo”.

 

VII edycja projektu

Tych z Państwa, którzy wkładają pasję i serce w edukację najmłodszych, gromadzą dzieci w grupach zawiązując z nimi koła naukowe, chcemy po raz kolejny uhonorować naszymi wyróżnieniami. Zaznaczamy, że certyfikaty są przyznawane cyklicznie i otrzymanie certyfikatu w latach ubiegłych nie dyskwalifikuje z ubiegania się o certyfikat w obecnym roku. Zatem zapraszamy wszystkich Państwa do zabawy.

Tradycyjnie na kandydatów do otrzymania certyfikatów poza formularzem zgłoszeniowym czeka wyzwanie. W tym roku zapraszamy Państwa do utworzenia wspólnie z uczniami krzyżówki matematycznej (składającej się z co najmniej 10 haseł). Krzyżówkę można do nas dostarczyć w formatach PDF, DOC, lub JPG. Może to być krzyżówka przygotowana w formie elektronicznej, jak również zdjęcie wykonanej pracy. Najważniejszy jest dla nas pomysł, ciekawe hasła, bezbłędność i oczywiście czytelność nadesłanej pracy.


Otrzymaliśmy mnóstwo prac. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Niestety, część z nich nie spełniła wymogów formalnych lub merytorycznych.
Wyróżniliśmy ponad 100 szkół. Koła, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji opiniującej i zostały wyróżnione certyfikatami, publikujemy na stronie projektu.

Strona projektu:

http://matzoo.pl/przyjaciele2018

 

powrót