Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Zrealizowane projekty

Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo 2012/2013

Fundacja stale współpracuje ze szkołami mając na celu aktywizację nauczycieli do prowadzenia szkolnych kół matematycznych (zarówno dla uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i w charakterze zajęć wyrównawczych pozwalających słabszym uczniom podnieść swoje umiejętności do wymaganego na tradycyjnych lekcjach poziomu), a także zachęca do wykorzystywania podczas dodatkowych zajęć nowoczesnych technologii. Głównym przedmiotem współpracy ze szkolnymi kołami naukowymi jest projekt „Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo”.

II edycja projektu

W roku 2013 w ramach wzięcia udziału w projekcie nauczyciele prowadzący koła naukowe w szkołach wypełniali formularz online, w którym dostarczali informacji o prowadzonych przez siebie kółkach oraz przesyłali fotorelacje z odbywających się zajęć.

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń fundacja uhonorowała certyfikatami Przyjaciela Matematycznego Zoo 85 kół matematycznych z całej Polski. Certyfikaty zostały wydrukowane i rozesłane do szkół, które zostały wyróżnione w projekcie.

Całe przedsięwzięcie zostało zakończone publikacją w serwisie Matematyczne Zoo. Certyfikaty w formie elektronicznej, sprawozdania z działań kółek oraz wykonane przez nauczycieli fotorelacje przeglądać można pod adresem:

Strona projektu:

http://matzoo.pl/przyjaciele2013

 

Miłym zaskoczeniem był wysoki odsetek szkół z terenów wiejskich i mniejszych miejscowości, które wzięły udział w projekcie. Obawy, że podwyższony poziom trudności - konieczność wykonania przez nauczyciela i nadesłania galerii zdjęć z zajęć będą barierą dla wielu kółek - okazały się nieuzasadnione. Wykonane przez nauczycieli zdjęcia dały także obraz różnorodności organizacji kółek w różnych szkołach i wykorzystywania przez nie nowoczesnych technologii. Na zdjęciach często pojawiają się uczniowie wykorzystujący do nauki komputery, laptopy, tablety oraz tablice interaktywne.

 

powrót