Aby wszystkie dzieci lubiły matematykę

Cele

cele cele

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Karolinę Kramer przy Społecznej Szkole Podstawowej w Jarocinie

 

Zasadniczym celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa polegająca przede wszystkim na:

  1. Wspieraniu edukacji matematycznej i propagowaniu pozytywnego podejścia do nauki matematyki.
  2. Wspieraniu edukacji i propagowaniu pozytywnego podejścia do nauki logiki i innych przedmiotów ścisłych oraz ich nauczania.
  3. Rozwijaniu oferty edukacyjnej szkół o nowatorskie rozwiązania.
  4. Realizację przedsięwzięć pośrednio i bezpośrednio pomagających w opanowywaniu, pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy matematycznej.
  5. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania wiedzy matematycznej.
  6. Wsparcie merytoryczne i w miarę posiadanych środków, także wsparcie finansowe, placówek oświatowych, matematycznych kół zainteresowań oraz wszelkich innych organizacji i grup działających w zakresie upowszechniania i popularyzacji wiedzy matematycznej.

 

powrót