FREM

Zrealizowane projekty

Obchody VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

W związku z obchodami VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia Fundacja zachęcała szkoły do aktywizacji uczniów w celu ćwiczenia umiejętności mnożenia w zakresie tabliczki mnożenia, dzięki przygotowanym grom w serwisie Matematyczne Zoo.

W przeprowadzeniu szkolnych konkursów pomogły gry "Tabliczka mnożenia na czas", ograniczone dwuminutowym czasem na pojedynczy trening, z możliwością zapisania zdobytego wyniku. 

Wersja dla klas drugich:
http://matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-na-czas_9_249 
Wersja dla klas trzecich:
http://matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-na-czas_9_249 
Wersja dla klas czwartych:
http://matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_9_249 


MECZ tabliczki mnożenia

http://matzoo.pl/lamiglowki/tabliczka-mnozenia-mecz_42_295

Biorąc udział w meczu uczniowie mają możliwość uczestniczyć w jednominutowych spotkaniach, rozgrywanych pomiędzy piątką użytkowników online. 
Tabliczka mnożenia to zmora wielu uczniów szkół podstawowych. Przyjęta forma gry ma na celu przede wszystkim motywować uczniów do częstego powtarzania działań mnożenia, które w zakresie tabliczki mnożenia należy opanować na pamięć. Obserwowanie zmagań innych ma wprowadzać dodatkowy element motywacji i rozrywki, zachęcać do podejmowania kolejnych wyzwań i prób stawania się jak najlepszym w tabliczce mnożenia.

We wrześniu Fundacja przeprowadziła akcję informacyjną informującą szkoły o Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia i zachęcała nauczycieli matematyki i nauczania wczesnoszkolnego do organizacji konkursów z tej okazji, proponując im gotowe narzędzia do przeprowadzenia takich konkursów. 
Efektem podjętych działań, w Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - 30 września 2016 roku serwis matzoo.pl zanotował prawie 20 tysięcy odwiedzin.

 

powrót